Rozmiar: 15909 bajtów

- 364 -

1356, 9 XI, Wrocław (Wratislauia)

proxima fer, quarta ante diem s. Martini

Konrad de Falkinhayn (Conradus), starosta wrocławski (Wratislauiensis), stwierdza, że w jego obecności Paszko Kemererdorf (Pascho) i jego żona Elżbieta (Elizabeth) sprzedali za 14 grzywien Mikołajowi zwanemu Doleatoris (Nicolaus), mieszczaninowi wrocławskiemu (Wratislaviensis), 2 grzywny rocznego czynszu z 7 swoich łanów w Źródłach k. Środy Śl. (Fonte villa) ze wszystkimi korzyściami, z prawem odkupu w ciągu 4 lat i prawem do zastawu dóbr przez nabywców w razie nieuiszczania owego czynszu przez sprzedających. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jescho de Smolcz), Herman z Rościsławic k. Wołowa (Hermannus de Rymberg), Jan z Chwalimierza k. Środy Śl. (Johannes de Frankintal), Heinko z Psiego Pola k. Wrocławia (Hundisfelt), Peczko de Richinbach (Peczco), Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nicolaus de Strachwicz) - feudałowie, oraz Dythmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz wrocławski (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 275.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 1, s. 47 a.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów