Rozmiar: 15909 bajtów

- 365 -

1356, 12 XI, Wrocław ?

in crastino Martini

Konrad de Falkenhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że Klaus de Sydlicz (Claus) sprzedał za 100 grzywien Katarzynie Campanatrici (Katherina) mieszczce wrocławskiej (Wratislauiensis), oraz jej spadkobiercom 11 grzywien rocznego czynszu z dóbr w Samotworze k. Wrocławia (Samptfor) tak z folwarku, jak i z młyna ze wszystkimi przynależnościami.

Świadkowie: Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschco de Smolcz), Herman z Rościsławic k. Wołowa (Hermanus de Rymberg), Jan Frankental (Johannes), Heinko Hundisfelt, Peczko de Richenbach, Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nicolaus de Strachwicz) i Dithmarus, kanclerz.


Ekscerpt: AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 267.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 3, s. 2139.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów