Rozmiar: 15909 bajtów

- 366 -

1356, 12 XI, Wrocław (Wratislauia)

in crastino b. Martini confessoris pontificis

Konrad de Falkinhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Jakenow Pysker za zgodą swej żony Anny (Anna) oraz Hilarego (Hylarus) sprzedał Henrykowi z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorf) oraz jego spadkobiercom 3/4 łana należącego do folwarku Bratowice k. Wrocławia (Barthoschowicz) ze wszystkimi przynaleźnościami i prawami. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Peczko Brambir, Paszko Rymbabe (Paschko), Hanko Warmuth (Hanco), Herman Rymberg (Hermannus), Peczko Schindel, Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nicolaus de Strachewicz), Hanko z Urazu k. Wołowa (Hanco de Owras) - feudałowie, oraz Dythmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3 A, s. 23v.
Regest: tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 1, s. 15a.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów