Rozmiar: 15909 bajtów

- 372 -

1356, 21 XI Otmuchów (Othmuchow)

XI Kal. Decembris

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wratislauiensis), zawiadamia proboszcza kościoła w Wierzbnej k. Świdnicy (Wirbin), iż na wakujące miejsce proboszcza kościoła w Sobótce (Czobczicz) po śmierci Jana zwanego Schonhals (Johannes) powołał po przedstawieniu kandydatury przez Wilhelma, opata klasztoru Św. Wincentego we Wrocławiu (Wilhelmus ... prope Wratislauiam), Bogusława (Boguslaus) premonstratensa z tegoż klasztoru.

Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 362.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów