Rozmiar: 15909 bajtów

- 375 -

1356, 24 XI, Legnica (Legnicz)

an st. Katherinen Abende

Wacław I, książę Śląska i pan Legnicy (Wentzlaw hertzoge in Slesien der erste unde herre czu Legnitz), stwierdza, że w jego obecności rycerz Otte Buzewoy sprzedał Hantschen Buzewoy, swojemu bratu, i Manyten, jego teściowej, oraz ich spadkobiercom swoje dobra w Dobroszowie k. Złotoryi (Dobirschin), mianowicie 10 łanów oczynszowanych, sołectwo wraz z sądownictwem, 3 łany, które uprawia Cretzmen, 1 grzywnę rocznego czynszu, 16 szefli zboża rocznego czynszu z łanów zwanych Hayn leżących przy granicy Dobroszowa, oraz inne dochody, które tam posiada, ze wszystkimi prawami, z wyższym i niższym sądownictwem, wolne od wszelkich obciążeń.

Świadkowie: Heynke i Hentschil bracia von Czedelicz, Piotr von Redirn (Petir), Bernard Buzewoy (Bernhart), Hentschil Pusolt, Hertil Buzewoy i Mikołaj von Schelnford (Nicolaus), pisarz dworu książęcego "dem dirre brif wart beuolen".

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: niem., AP Wrocław, Rep. 3, nr 726.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów