Rozmiar: 15909 bajtów

- 377 -

1356, 24 XI

Kylian von Hugewitz zawarł ugodę z Agnieszk± z Topoli k. Z±bkowic ¦l. Jako pełnomocnik Kyliana występuje Otte von Hugewitz.

Regest: Die Geschichte der Familie von Haugwitz, Leipzig 1910, s. 38, nr 226.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty ¦l±skie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów