Rozmiar: 15909 bajtów

- 378 -

1356, 25 XI, Paczków (Paczkow)

in die st. Katherine virginis

Mikołaj, książę Śląska i pan Ziębic (Nicolaus ... dux Slezie et dominus in Munsterberg), stwierdza, że w jego obecności Piotr Santko (Petrus) nadał testamentem klasztorowi Cystersów w Kamieńcu (Camencz) las Neideke położony w pobliżu Ziębic (Munsterbergensis). Darowizna ta była uczyniona jeszcze za panowania poprzednika wystawcy księcia Bolka II (Bolko), a obecnie zostaje niniejszym ponowiona. Wystawca zatwierdza to nadanie.

Świadkowie: Piotr z Domanic k. Świdnicy (Petrus de Domancz), Gunczelinus de Kuschseburg, Mikołaj Bendel (Nicolaus), Friczko de Bischofsheim, Ulryk de Lewinrode (Ulricus), Heinko z Sieroszowa k. Ząbkowic Śl. (Sibotendorf) i Mikołaj de Pankow (Nicolaus), notariusz dworski.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 88, nr 152a.
Druk: CDS, X, s. 190, nr CCXXXIV.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów