Rozmiar: 15909 bajtów

- 382 -

1356, 30 XI, Świdnica ?

an st. Andreae Tag des Zwolf-Bothen

Bolko II, książę Śląska i pan Świdnicy (Bolke ... Herczoge in Slezien Herre von Furstinberg und czur Swidnicz), oraz jego żona Agnieszka (Agnes ... Herczogine in Slezien und Vrowe czur Swidnicz) nadali Kunczelinowi von Richenbach (Cunczelinus), szafarzowi książęcemu, 200 kóp groszy praskich z podatków i opłat menniczych miasta Świdnicy (Swidnicz) za poręczeniem Nikila von Siffridow (Nickil) oraz zobowiązali rajców świdnickich, mianowicie: Jekela Zanen (Jekel), Petschen Stregun, Menczeln von Craschwicz, Hanken Kalendorf, Nickiln Kurrer, Stefana Crouen (Staffan), i ich następców do zabezpieczenia ich spłaty.

Dwie pieczęcie: księcia Bolka i jego żony Agnieszki.


Oryg.: niem., AP Wrocław, Dokumenty m. Świdnicy, 1356, 30 XI, Świdnica.
Kopia: niem., tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. B 58, s. 0441-0444.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów