Rozmiar: 15909 bajtów

- 385 -

1356, 5 XII, Legnica

fer. II ante festum st. Nicolai

Wacław I, książę Śląska i pan Legnicy, wyraża zgodę na sprzedaż 5 grzywien rocznego czynszu za 50 grzywien przez mieszczan złotoryjskich Konradowi Agnetis, mieszczaninowi złotoryjskiemu, który to czynsz jego magister Franczko Agnetis zapisał ongiś w testamencie na utrzymanie biednych w przytułku w Złotoryi. Wystawca zobowiązuje nabywcę do regularnego uiszczania owego czynszu na rzecz w.w. przytułku.

Regest: AP Wrocław, Rep. 132 a, Dep. Goldberg, nr 43.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów