Rozmiar: 15909 bajtów

- 392 -

1356, 22 XII, Wrocław (Wratislauia)

proxima fer. quinta ante diem nativitatis domini

Konrad de Falkenhain, starosta wrocławski (Conradus), stwierdza, że w jego obecności Wincenty de Swenkenfeid (Vincentius) sprzedał Franczkowi de Sittyn (Franczko), mieszczaninowi wrocławskiemu (Wratislauiensis), za 7 grzywien swoje posiadłości po obu stronach rzeki Oławy (Laa) od swych dóbr Bopnaw do dóbr Pasterzyce k. Wrocławia (Pastricz) należących do w.w. Franczka, z wolnym dojazdem do młyna owego Franczka, znajdującego się nad brzegiem Oławy od strony jego dóbr zwanych Pasterzyce k. Wrocławia (Pastricz). Wystawca zatwierdza te sprzedaż.

Świadkowie: Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jesczko de Smolcz), Harman z Rościsławic k. Wołowa (Hermannus de Romberg), Pesko de Rychenbach, Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nycolaus de Strachwicz), Ernko ze Złotoryi (Goltberg) - feudalowie, oraz Dithmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac. AP Wroctaw, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 273.
Regest: tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 2, s. 920.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów