Rozmiar: 15909 bajtów

- 395 -

1356, 29 XII, Wrocław (Wratislauia)

in die st. Thome Cantuariensis

Konrad de Falkinhayn (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Krystian Scriptor (Cristanus), mieszczanin wrocławski (Wratislauiensis), nadał Mikołajowi Zacharie (Nicolaus), swojemu zięciowi, mieszczaninowi świdnickiemu (Swidniczensis), 6 grzywien rocznego czynszu, który nabył z 6 łanów należących do Heinka z Bledzowa k. Wrocławia (Heinko de Swarczinhom) i jego żony Elżbiety (Elizabeth) w Hermansdorf z prawem do zastawu przez nabywców dóbr w wypadku nieuiszczania czynszu oraz prawem odkupu tego czynszu przez w.w. Heinka i jego żonę Elżbietę za 48 grzywien. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Schibchinus de Czetschow, Jano de Borsnicz - rycerze, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jescho de Smolcz), Herman z Rościsławic k. Wołowa (Hermannus de Rimberg), Peczko de Richinbach (Peczco), Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nicolaus de Strachwicz) i Ernko ze Złotoryi (Goltberg) - feudałowie, Dythmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz wrocławski (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 274-275.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów