Rozmiar: 15909 bajtów

- 403 -

1357

Mikołaj, książę Śląska i pan Ziębic (Nicolaus ... dux Slezie et dominus in Monstirberk), stwierdza, że klaryski w Strzelinie (Strelin) mają obowiązek uiszczać z dóbr klasztornych na rzecz księcia czynsz w wysokości 7 grzywien rocznie.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, sygn. Rep. 121, nr 30.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów