Rozmiar: 15909 bajtów

- 405 -

1357

Wacław I, książę Śląska i pan Legnicy, stwierdza, że ponieważ joannici w Małej Oleśniczce k. Oławy uiszczają podatek z każdego łanu, to książę zatwierdza im wszystkie przywileje i zwalnia od wszelkich służebności i ciężarów.

Świadkowie: Jan de Czegenberg, Henschel de Czedlicz, Jan von Hoberg, Henryk von Rittelitz, Mikołaj von Schellendorf, pisarz książęcy.


Regest: C. Stehr, Chronik von Klein Oels, Breslau 1846, s. 59.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów