Rozmiar: 15909 bajtów

- 407 -

1357

Bolesław III, książę opolski, zwalnia Piotra von Stecher, mieszczanina opolskiego, od wszelkich powinności z browaru, a mianowicie stróży, a także z sądownictwa rajców i wójta.

Regest: F. Idzikowski, Geschichte der Stadt Oppeln, Oppeln 1863, s. 75.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów