Rozmiar: 15909 bajtów

- 408 -

1357

Ludwik I, książę Śląska i pan Legnicy, oraz Wacław I, książę Śląska i pan Legnicy, potwierdzają Maciejowi von Pannwitz, komturowi w Oleśniczce Małej k. Oławy, dwa przywileje.

Wzmianka: J. Brier, Die Ritterkommende Klein Oels, Kreis Ohlau im Mittelalter, Breslau 1924 s. 150.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PAN



Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów