Rozmiar: 15909 bajtów

- 415 -

1357, 3 I, Wrocław (Wratislauia)

fer. III post diem Circumcisionis domini

Konrad de Falkenhain (Conradus), starosta wrocławski (Wratislauiensis), stwierdza, iż w jego obecności Heinko z Psiego Pola k. Wrocławia (Hundisfelt) i jego żona Klara (Clara) sprzedali Certelonowi, mieszczaninowi wrocławskiemu (Certelonus ... Wratislauiensis), za 19 grzywien 2 łany ziemi w Swojcu k. Wrocławia (Swoycz) z dwoma placami, jednym leżącym przy dworzyszczu sędziego (curia) i drugim położnym w innym miejscu tej wsi, ze stawem, rybnikami i innymi przynależnościami aż do fosy, która popularnie nazywa się Hegegraben, ze wszystkimi powinnościami, pełnym sądownictwem i wszystkimi wolnościami, otrzymanymi w przywilejach Henryka, księcia wrocławskiego. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Schibchinus de Czecschow, Jano de Porsnicz - rycerze, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Herman z Rościsławic k. Wołowa (Hermanus de Rymberg), Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nicolaus de Strachwicz), Emko ze Złotoryi (Goldberg) - feudałowie, Dithmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).

Fragment pieczęci księstwa wrocławskiego.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Dokumenty m. Wrocławia, sygn. 1357, 3 I, Wrocław.
Kopia: łac., tamże.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów