Rozmiar: 15909 bajtów

- 416 -

1357, 9 I

proxima fer. secunda post Epyphaniam domini

Mikołaj (Nicolaus), sędzia sycowski (Wartinbergensis), na sądzie gajonym w obecności wymienionych niżej w liście świadków ławników stwierdza, że Hartungus de Koza zastawił za 10 grzywien Elżbiecie (Elizabeth), żonie Wojciecha z Miechowic k. Oławy (Woyczich de Mechwicz), i jej synom Michałowi (Michael) i Hermanowi (Hermannus) posiadłość popularnie zwaną Obirschar oraz 7 prętów ziemi w Kossla, jednocześnie zostali oni zwolnieni od świadczeń na okres 3 lat. Zastawiający ma prawo wykupić ów zastaw w ciągu 6 lat, w przeciwnym wypadku nabytki te przejdą na własność w.w. Elżbiety i jej synów.

Świadkowie: ławnicy: Hertlinus współmieszkaniec, Tomasz (Thomas), Peczoldus, sołtys ze Ślizowa k. Sycowa (Slizow), Albert z Ottonis villa (Albertus), Niczko Cunadi z Ottonis villa (Niczco), Apeczko (Apeczco), sołtys de Stradano inferiori, Jan Rithe de Koza (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 33, sygn. 1 A, s. 80.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów