Rozmiar: 15909 bajtów

- 417 -

1357, 9 I, Wrocław (Wratislauia)

fer. secunda post Epiphaniam

Konrad de Valkinhain, starosta wrocławski, stwierdza, że Czweybrodtinne i jej syn Niczko (Niczco) sprzedali Małgorzacie zwanej Ledirschneinrinne 15 grzywien rocznego czynszu ze swoich dóbr w Zabrodziu k. Wrocławia (Czeserow).

Świadkowie: Jan de Porsnicz, rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jesco de Smolcz), Marcin de Sadcio (Martinus), Herman z Rościsławic k. Wołowa (Hermannus de Rymberg), Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nicolaus de Strachwiz), Peczko de Richinbach (Peczco) i Dythmarus.


Regest: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 4, s. 3038.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów