Rozmiar: 15909 bajtów

- 420 -

1357, 12 I, Wrocław (Wratislauia)

fer. quinta infra octavam Epyphanie domini

Peczko de Gebez stwierdza, że w jego obecności Mikołaj Schrolle (Nicolaus) sprzedał za 10 grzywien Peczkowi Beyr (Peczko), Hankowi Budessin (Hanco), Hankowi Dominici (Hanco) i Dominikowi (Dominicus), mieszczanom wrocławskim (Wratislauienses), i ich spadkobiercom 1 grzywnę rocznego czynszu ze wszystkich swych dóbr zwanych Kamieniec Wrocławski k. Wrocławia (Steyn) z prawem do zastawu dóbr w wypadku nieotrzymywania czynszu i innymi prawami. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Schibchinus de Czetschow, Franczko Sommerfelt - rycerze, Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorf), Guntherus Byrchin, Peczko de Rychenbach, Hanko z Krakowa (Cracouia) - feudałowie, oraz Dythmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep, 16, sygn. 3 A, s. 2.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 4, s. 2697.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów