Rozmiar: 15909 bajtów

- 422 -

1357, 16 I, Wrocław (Wratislauia)

proxima fer. secunda post octauam Epyphanie

Konrad de Falkenhain (Conradus), stwierdza, że w jego obecności Katarzyna Czweibrochinne (Catharina) i jej syn Niczko sprzedili Małgorzacie zwanej Ledirsnyderinne (Margaretha), mieszczce wrocławskiej (Wratislauiensis), i jej synowi Janowi (Johannes) oraz ich spadkobiercom 15 grzywien rocznego czynszu po 9 grzywien każda (w sumie za 135 grzywien) z dóbr w Zabrodziu k. Wrocławia (Czeserow) ze wszystkimi korzyściami, z prawem do zastawu przez nabywców w razie nieotrzymywania owego czynszu i prawem odkupu. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Jano de Porsnicz, rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Marcin de Radewicz (Martinus), Herman de Rynbabe (Hermannus) Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nicolaus de Strachwicz), Peczko de Richinbach - feudałowie, i Dythmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 277.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów