Rozmiar: 15909 bajtów

- 424 -

1357, 18 I, Wrocław (Wratislauia)

fer. IV post octavam Epiphanie

Konrad de Valkinhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że Panzco i Thuringus Radack sprzedali Pawłowi (Paulus), synowi Campanatrici, 10 grzywien dochodu ze swych dóbr w Wilkowie k. Środy Śl. (Wilkow).

Regest: AP Wrocław, Rep. 16, sygn., 2 A, s. 267: tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 4, s. 2922.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów