Rozmiar: 15909 bajtów

- 426 -

1357, 21 I, Wrocław (Wratislauia)

in die st. Agnete

Konrad de Falkenhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Paweł Dumlosi (Paulus) sprzedał za 210 grzywien Mikołajowi Rabinswald (Nicolaus) i jego spadkobiercom folwark w Strachowicach k. Wrocławia (Strachwicz) wielkości 7 łanów wraz ze wszystkimi korzyściami. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Jano de Porsnicz, rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia, Herman z Rościsławic k. Wołowa (Hermannus de Rymberg), Guntherus Byrchin, Jan z Chwalimierza k. Środy Śl. (Johannes de Frankental) - feudałowie, i Dithmarus, kanclerz.


Ekscerpt: AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 272.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów