Rozmiar: 15909 bajtów

- 427 -

1357, 21 I, Wrocław (Wratislauia)

in die b. Agnetis Virginis

Konrad de Falkenhain (Conradus), starosta wrocławski (Wratislauiensis), stwierdza, że w jego obecności Mikołaj z Topoli k. Ząbkowic Śl. (Nicolaus de Rachnow) sprzedał Certelonowi (Certelonus), mieszczaninowi wrocławskiemu (Wratislauiensis), i jego następcom za 65 grzywien 5 1/4 łana z folwarku w Swojcu k. Wrocławia (Swoicz) z przynależnościami aż do granic Wygandisdorf, wolne od wszelkich powinności, z sądownictwem, tak jak stwierdza to dokument Henryka, księcia wrocławskiego (Henricus dominus Wratislauiensis).

Świadkowie: Maciej z Sołtysowic k. Wrocławia (Mathia de Mulhiem), Jano de Porsnicz) - rycerze, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Herman z Rościsławic k. Wołowa (Hermannus de Rymberg), Guntherus Byrchin. Heinko z Psiego Pola k. Wrocławia (Hundisfelt) - feudałowie, oraz Dythmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).

Pieczęć księstwa wrocławskiego


Oryg.: łac., AP Wrocław, Dokumenty m. Wrocławia, sygn. 1357, 21 I, Wrocław.
Kopia: łac., tamże. Rep. 16, sygn. 2 A, s. 291.
Regest: tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 3, s. 2489


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów