Rozmiar: 15909 bajtów

- 430 -

1357, 3 II, Wrocław (Wratislauia)

in die st. Blasii

Konrad de Falkenhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Richilinus z Jabłonowa k. Żagania (Schonburn) i Konrad z Tworzyjanowa k. Świdnicy (Conradus de Floriansdorf) sprzedali Hankowi Jesir (Hanko) i jego spadkobiercom za 80 grzywien 8 grzywien rocznego czynszu z 5 łanów w Smolcu k. Wrocławia (Smolcz) wraz z przynaleźnościami, prawem odkupu i prawem do zastawu przez nabywców. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Jano de Porsnicz, rycerz, Paszko Rymbabe (Paschko), Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Herman Puregravius (Hermannus), Hanko z Krakowa (Craeovia), Rudigerus Steinkeler, Jan Sexbechir (Johannes) - feudałowie, oraz Dithmarus de Meckebach, kanonik wrocławski i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 286.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 3, s. 2357.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów