Rozmiar: 15909 bajtów

- 435 -

1357, 6 II

die b. Dorothee Virginis

Rajcy wrocławscy sprzedają dożywotnio Klarze z Niedźwiednika k. Ząbkowic Śl. (Clara de Bernwalde), mieszczce wrocławskiej 6 grzywien rocznego czynszu za 36 grzywien z dochodów z wagi miejskiej znajdującej się przy ratuszu. Po śmierci w.w. Klary czynsz ten ma powrócić na własność miasta.

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego, nr 23, s. 31.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów