Rozmiar: 15909 bajtów

- 437 -

1357, 7 II

Sontag nach Doroten

Ławnicy wrocławscy (Breslaw), mianowicie: Mikołaj z Nysy (Niclas von der Neysse), Hanko z Krakowa (Hantken von Crokaw), Jakub z Opola (Jacoben von Oppeln), Petzen Schwartzen, Rudiger Steinkeller, Paweł Kirsthner (Pavl), Hantkin Budissin, Cune von Herdin, Jakub z Kątów Wrocławskich (Jacoben von Kanth), Hantken Fritzen i Hantkin Gribian, oświadczają, że w ich obecności w sądzie gajonym, któremu przewodniczył Mikołaj ze Lwówka (Niclos von Lewenberg), Mikołaj Wierzynek (Niclos Wyrsinger) zrzekł się za 306 grzywien części należącego do niego młyna wraz z przynależnościami.

Świadkowie: Heintke z Krakowa (Crockow) i Pitsch Schwartze.


Kopia: niem., AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. E 25, 1, s. 155.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów