Rozmiar: 15909 bajtów

- 438 -

1357, 8 II, Wrocław (Wratislauia)

fer. IV post diem Purificacionis st. Marie

Konrad de Falkenhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Hanko z Zimnika k. Jawora (Hanko de Kaldinhus) i jego żona Katarzyna (Katherina) sprzedali za 45 grzywien Małgorzacie z Tyńca (Margaretha de Tincz) oraz jej spadkobierczyniom Klarze z Osiny Wielkiej k. Ząbkowic Śl. (Clara de Nosen), Katarzynie Steinkelerin i ich spadkobiercom 5 grzywien rocznego czynszu z 3 łanów położonych w pobliżu dóbr nabywców w Zimniku k. Jawora (Kaldinhus) ze wszystkimi korzyściami, z prawem do zastawu tych dóbr przez nabywców w wypadku niepłacenia w terminie owego czynszu, z prawem odkupu przez spadkobierców 3 grzywien po 1 grzywnie każda, a pozostałe 2 po 9 grzywien każda z prawem alienacji i innymi prawami. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Maciej z Sołtysowic k. Wrocławia (Mathias de Mulheym), Jano de Porsnicz - rycerze, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Guntherus Byrchin, Piotr de Richenbach (Petrus), Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nicolaus de Strachwicz) i Dithmarus.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 275.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów