Rozmiar: 15909 bajtów

- 439 -

1357, 8 II, Wrocław (Wratislauia)

proxima fer. quarta post diem purificacionis st. Marie Virginis

Konrad de Falkenhayn (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Klara zwana z Osiny Wielkiej k. Ząbkowic Śl. (Clara dicta Nosin), Katarzyna Steinkelerin (Katherina) i Małgorzata z Tyńca k. Niemczy (Margaretha de Tincz), córki nieżyjącej Katarzyny z Tyńca k. Niemczy (Katherina de Tincz), sprzedały za 100 grzywien Heinkowi zwanenu z Zimnika k. Jawora (Kaldinhus), jego żonie Katarzynie (Katherina) i ich spadkobiercom wieś z wyłączeniem 3 łanów zwaną Zimnik k. Jawora (Kaldinhus) ze wszystkimi przynależnościami i prawami, na co w obecności wystawcy wyraził zgodę Wyglo Schodestok, mieszczanin świdnicki (Swidnicz).

Świadkowie: Maciej z Sołtysowic k. Wrocławia (Mathia de Mulheim), Jano de Porsnicz - rycerze, Jeszko ze Smolca (Jeschko de Smolcz), Herman z Rościsławic k. Wołowa (Hermannus de Rymberg), Guntherus Byrchyn, Jan z Chwalimierza k. Środy Śl. (Johannes de Frankental) - feudałowie, oraz Dithmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego.


Kopia: łac. AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 272.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 1, s. 421, 423, 428.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów