Rozmiar: 15909 bajtów

- 440 -

1357, 8 II, Wrocław (Wratislauia)

proxima fer. quarta post diem purificacionis st. Marie

Konrad de Falkenhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza że w jego obecności oraz Macieja z Sołtysowic k. Wrocławia (Mathias de Mulhym), Jana de Porsnicz (Jano) - rycerzy, Jeszka ze Smolca k. Wrocławia (Jeschco de Smolcz), Hermana z Rościsławic k. Wołowa (Hermannus de Rymberg), Smitha Birchyn (Smith), Mikołaja ze Strachowic (Nicolaus de Strachwicz) i Hanka z Urazu k. Wołowa (Hanko de Owras) - feudałów, na posiedzeniu sądu gajonego, któremu przewodniczył Herbordus z Bogdaszowic k. Środy Śl. (Herbordus de Budaschwicz), Gertruda z Kokorzyc k. Środy Śl. (Kokirwicz) z jednej strony oraz jej syn Mikołaj (Nicolaus) z drugiej zawarli ugodę postanawiając, że wieś Kokorzyce k. Środy Śl. w połowie należy do Gertrudy, a w połowie do jej syna Mikołaja, stąd obowiązek służby konnej też muszą świadczyć po połowie. Po śmierci matki należąca do niej połowa w.w. wsi ma stać się własnością jej syna Mikołaja.

Świadkowie: w.w. osoby oraz Dithmarus.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 268.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów