Rozmiar: 15909 bajtów

- 442 -

1357, 10 II, Wrocław (Wratislauia)

in die st. Scolastice Virginis

Konrad de Falkenhayn (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Mikołaj z Sołtysowic k. Wrocławia (Nycolaus de Mulcheim), syn Mikołaja z Sołtysowic k. Wrocławia (Nycolaus de Mulcheim), w imieniu własnym i swych sióstr Anny (Anna), Klary (Clara) i Elżbiety (Elyzabeth) oraz za zgodą Pawła (Paulus), Jana (Johannes), Zofii (Sophia), Jadwigi (Hedwigis) i Agnieszki (Agneta) sprzedał za 28 grzywien Mikołajowi Russwini (Nycolaus) i jego spadkobiercom 3 1/2 grzywny rocznego czynszu ze wszystkich swych dóbr w folwarku w Braszowicach k. Ząbkowic Śl. (Bowingarth) ze wszystkimi dochodami, z prawem odkupu za tę samą cenę oraz prawem nabywców do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczania w terminie powyższego czynszu wraz ze wszystkimi prawami, w tym z prawem alienacji. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Paszko Rymbabe (Paschko), Herman Purgravi (Hermannus), Jan z Chwalimierza k. Środy Śl. (Johannes de Frankental), Hanko z Budziszowa k. Wrocławia (Hanko de Budessyn), Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nycolaus de Strachwicz) - feudałowie, oraz Dythmarus de Meckenbach, kanonik i kanclerz wrocławski (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 275-276.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów