Rozmiar: 15909 bajtów

- 444 -

1357, 10 II, Wrocław (Wratislauia)

in die st. Scolastice Virginis

Konrad de Falkenhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Klara zwana Tylinne ze Strachowic k. Wrocławia (Clara ... de Strachwicz) oraz jej synowie Mikołaj (Nicolaus), Jan (Johannes), Jeckelinus, a także Piotr z Radłowa k. Oławy (Petrus de Radlowicz) sprzedali za 46 grzywien Jakubowi z Sośnicy k. Wrocławia (Jacobus de Schosnicz) 2 łany w Strachowicach k. Wrocławia (Strachwicz), które należały w połowie do w.w. Klary i jej synów, a w połowie do Piotra z Radłowa, ze wszystkimi przynależnościami, z prawem alienacji, wolne od wszelkich obciążeń na podstawie dokumentu Jana Luksemburskiego, króla czeskiego (Johannes ... Boemiae rex), który wystawca widział. Wystawca zatwierdza ten dokument.

Świadkowie: Jano de Porsnicz, rycerz, Paszko Rymbab (Paschco Rymbab), Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jesco de Smolcz), Herman Purgravi (Hermannus), Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nicolaus de Strachwicz), Rudgerus Steinkeler i Dithmarus.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 284.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 4, s. 2749.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów