Rozmiar: 15909 bajtów

- 445 -

1357, 10 II, Wrocław ?

an dem nehistin Vrytage nach Dorothee

Ławnicy wrocławscy (Breslow): Mikołaj z Nysy (Niclose von der Nysse), Hankin z Krakowa (Cracow), Jakub z Opola (Jacobin von Opuln), Peczen Swarczen, Rudgirn Steinkelir, Pawein Kursner, Hankin Budessin, Cune von Hurdin z Gaju k. Wrocławia, Jakub z Kątów Wrocławskich (Jacobin vom Kanth), Hankin Firzin i Hankin Grybian, na sądzie gajonym, któremu przewodniczył Mikołaj ze Lwówka (Niclos von Lemberg), stwierdzają, że w ich obecności rajcy wrocławscy (Breslow) sprzedali Mikołajowi Wierzynkowi z Krakowa (Niclos Wrisingis von Cracow) część młyna za 306 grzywien ze wszystkimi przynależnościami, prawami i dochodami.

Pieczęć ławników wrocławskich.


Oryg.: niem., AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. 1357, 10 II.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów