Rozmiar: 15909 bajtów

- 449 -

1357, 22 II, Brzeg (Brega)

die Cinerum

Katarzyna, księżna Śląska i pani Brzegu (Katherina ... ducissa Slezie et domina Bregensis), zrzeka się na rzecz swych synów Wacława I i Ludwika I, książąt legnickich (Wenczeslaus et Ludwicus ... Legniczenses), i ich następców 10 tysięcy grzywien dochodu z ziem brzeskiej (Bregensis) i oławskiej (Olauiensis), jakie podarował jej nieżyjący obecnie małżonek Bolesław III, książę Śląska i pan Brzegu (Bolezlaus). Księżna zaznacza, iż rezygnacji tej dokonała już wcześniej w obecności cesarza Karola IV (Karolus Imperator Romanorum) w Pradze (Praga).

Świadkowie: Henryk de Falkinhayn (Henricus), Henryk de Borsnicz (Henricus), Ulryk z Ziębic (Ulricus de Munsterberg) Gunczlo de Wedrow, Jan Poduschca (Johannes).

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, sygn. Rep. 3, nr 2.
Druk: Z.f.G. Schl., t. IX, s. 206-207.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów