Rozmiar: 15909 bajtów

- 450 -

1357, 24 II

fer. VI post domimcam Esto michi

Jutta de Polsnicz, mieszczka wrocławska, sprzedaje dożywotnio 20 grzywien z 35 dochodu we Wrocławiu za 350 grzywien Agnieszce Munstmeysterynne (Agnes), mieszczce świdnickiej (Swidnicensis), z zastrzeżeniem, że dochodami tymi Agnieszka może dysponować po śmierci Jutty. Rajcy jednakże mają prawo pierwokupu, jeżeli zaś nie odkupią, to będą płacić Agnieszce ten czynsz w dwóch ratach.

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego, nr 23, s. 3.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów