Rozmiar: 15909 bajtów

- 451 -

1357, 24 II

fer. VI post dominicam Estomichi

Rajcy wrocławscy stwierdzają, że w ich obecności Jutta de Polsnicz, mieszczka wrocławska, nadała swej córce Łucji de Schellindorf 15 grzywien czynszu, które nabyła za 350 grzywien z dochodów miasta Wrocławia.

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego, nr 23, s. 5.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów