Rozmiar: 15909 bajtów

- 455 -

1357, 27 II, Otmuchów (Othmuchow)

III Kal. Martii

Przecław, biskup wrocławski (Predzlaus ... episcopus Wratislaviensis), w obecności Gunthera Beberstein (Guntherus), Cuncona de Haberdorff (Cunconus), Buduwie i Janusia (Janusius), braci z Michałowa k. Brzegu (Michelaw), oraz Ottona (Otton) rozstrzygnął skargę Zygharda, opata klasztoru kamienieckiego (Sigishardus ... in Camencz), o niewypłacanie jego klasztorowi należnych mu z tytułu prawa patronatu nad kościołem w Michałowie k. Brzegu (Michelaw) dziesięcin w ten sposób, iż część ich może zatrzymać dla siebie proboszcz tego kościoła, a pozostałą ma przekazać temuż klasztorowi. Wystawca przyrzekł, iż nie zmniejszy należnych temuż klasztorowi czynszów i innych dochodów w Michałowie i Pogorzeli k. Brzegu (Pogarella).

Świadkowie: Jakub Augustini (Jacobus), archidiakon legnicki (Legniczensis), Albert z Zatora (Albertus de Satur), kanonik kościoła Św. Idziego we Wrocławiu, Mikołaj z Poznania (Nicolaus de Posnania), proboszcz w Grodkowie (Grotkaw), Piotr Santkonus (Petrus), rycerz, Jerzy de Wintmerecz (Gregorius), Jan (Johannes), pisarz biskupi.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 88, s. 153.
Druk: CDS, t. X, s. 191, nr 240.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów