Rozmiar: 15909 bajtów

- 456 -

1357, 28 II, Wrocław (Wratislama)

proxima fer. tercia post dominicam qua Invocavit me decantatur

Konrad de Falkenhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że Jan de Lakow (Johannes) nadał swej żonie Annie (Anna) jako oprawę wdowią wszystkie swe dobra we wsi Zabór Wielki k. Środy Śl. (Zabor) wraz ze wszystkimi przynależnościami i dochodami, które Anna następnie nadała swojemu opiekunowi Nyczkowi Walch (Nyczko). Wystawca zatwierdza to nadanie.

Świadkowie: Jano de Porsnicz, rycerz. Paszko Rymbab (Pasco), Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jesko de Smolcz), Herman Puregravii (Hermannus), Hanko z Krakowa (Cracow), Rudgerus Steinkeler i Jan Sechsbegir (Johannes) - feudałowie, oraz Dithmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 268.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów