Rozmiar: 15909 bajtów

- 457 -

1357, 1 III, Wrocław (Wratislauia)

proxima fer. quarta post dominicam Invocavit

Konrad de Falkenhayn (Conradus), starosta wrocławski (Wratislauiensis), stwierdza, że za zgodą rady miejskiej wrocławskiej (Wratislauiensis) i króla czeskiego oraz na prośbę opatki klasztoru Św. Klary w Strzelinie (Strelyn) pozwala lokować folwark Cesarzowice k. Wrocławia (Blankenow) na prawach czynszowych wraz z sołectwem, karczmą, rzemiosłem wiejskim, na takich prawach, jak w innych wsiach dystryktu wrocławskiego, tak jak zostało to stwierdzone w dokumencie wystawionym przez Konrada de Borsnicz (Conradus), starostę wrocławskiego, i Lutka de Culpyn (Luthko), przedstawionym wystawcy. Wystawca zatwierdza ten dokument.

Świadkowie: Jano de Porsnicz, rycerz, Paszko Rymbab (Pasco), Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschco de Smolcz), Herman z Rościsławic k. Wołowa (Hermannus de Rymberg), Jan z Chwalimierza k. Środy Śl. (Johannes de Franketal), Hanko z Krakowa (Cracouia), Rudigerus Steinkeler - feudałowie, i Dithmarus, kanonik.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 270.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów