Rozmiar: 15909 bajtów

- 461 -

1357, 1 III

IV fer. post dominicam lnuocauit

Rajcy wrocławscy sprzedają dożywotnio Hankowi Rotin (Hanco), mieszczaninowi wrocławskiemu, jego żonie Alce (Alka) oraz ich córkom Małgorzacie (Margaretha), Katarzynie (Katherina) i Dorocie (Dorotha), klaryskom wrocławskim, 10 grzywien rocznego czynszu z dochodów miejskich za 100 grzywien. Czynsz ten po śmierci nabywczyń może być odkupiony przez opatkę klarysek wrocławskich za 90 grzywien.

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego, nr 23, s. 31v.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów