Rozmiar: 15909 bajtów

- 462 -

1357, 6 III, Wrocław (Wratislauia)

fer. secunda post dominicam Reminiscere

Konrad de Falkinhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Mikołaj (Nicolaus), Hanko (Hanco) i Piotr (Petrus), synowie nieżyjącego Hanka z Jarosławia k. Środy Śl. (Hanco de Jerslawindorf), sprzedali za 112 grzywien swój 4 łanowy folwark w Bielanach k. Środy Śl. (Flamyngi villa) ze wszystkimi przynależnościami i dochodami Piotrowi z Kwietna k. Środy Śl. (Petrus de Blumynrode), jego żonie Katarzynie (Katherina) i ich spadkobiercom z obowiązkiem świadczenia 14 miar jęczmienia z dwóch łanów, które należały niegdyś do Piotra Vetirlina (Petrus Vetirlinus), mieszczanina średzkiego (Novumforum), na zamek w Środzie Śl. wraz ze wszystkimi prawami, w tym również z prawem alienacji. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Jano de Porsnicz, rycerz, Paszko Rymbab (Paschko), Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jescho de Smolcz), Herman z Rościsławic k. Wołowa (Hermannus de Rymberg), Jan z Chwalimierza k. Środy Śl. (Johannes de Frankintal), Hanko z Krakowa (Cracouia), Rudgems Steynkeler - feudałowie, oraz Dythmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego.


Kopie: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3 A, s. 21-21v: łac., tamże. Dokumenty m. Wrocławia, sygn. 1357, 6 m, Wrocław.
Regest: tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 1, s. 119.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów