Rozmiar: 15909 bajtów

- 463 -

1357, 8 III, Wrocław (Wratislauia)

proxima fer. IV post dominicam Reminiscere

Konrad de Falkenhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Konrad de Richenbach (Conradus) sprzedał za 8 grzywien Janowi z Ruska k. Świdnicy (Johannes de Rusk), mieszczaninowi wrocławskiemu (Wratislauiensis), i jego spadkobiercom 2 grzywny rocznego czynszu ze swych dóbr w Jeszkowicach k. Wrocławia (Jeschkowicz) ze wszystkimi korzyściami i prawami, włącznie z prawem do zastawu tych dóbr przez nabywcę w wypadku nieuiszczania w.w. czynszu. Wystawca zatwierdza tę transakcję.

Świadkowie: Jano de Porsnicz, rycerz. Paszko Rymbabe (Pasco), Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschco de Smolcz), Herman Burgravii (Hermannus), Hanko z Krakowa (Cracovia), Rudegenis Steinkeler i Jan Sexbechir (Johannes) - feudałowie, oraz Dithmarus, kanclerz.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 273.
Regest: tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 1, s. 395.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów