Rozmiar: 15909 bajtów

- 465 -

1357, 15 III, Nysa (Nisa)

Id. Marcii

Przecław z Pogorzeli (Preczlaus de Pogrell), biskup z Nysy (Nise), stwierdza, że przybyli do niego brat Sidelmann, niegdyś opat klasztoru Cysterskiego w Henrykowie (Heynrichow), i Hancho Advocati, starosta w Nysie, poczem Sidelmann na podstawie specjalnego upoważnienia ze strony klasztoru wyjaśnił, iż ów klasztor zobowiązał się za wiedzą i rozporządzeniem dawnych wójtów z Nysy, Schimca i Hanka (Schimco i Hanco), przekazywać na rzecz biedoty miejskiej zgodnie z testamentem zmarłego Jana (Johannes), starosty w Nysie, z dochodów należącego do niego młyna w Nysie, położonego nad groblą w pobliżu kościoła parafialnego, 6 miar zboża, mianowicie: 3 pszenicy i 3 żyta oraz 3 świnie wartości 3 wiardunków lub ich równowartość w 3 ratach: na Wielkanoc, Zielone Święta oraz Boże Narodzenie.

Świadkowie: Franciszek (Franciscus), biskup Cantani, Mikołaj ze Lwówka (Nicolaus de Lemberg), prokurator w Nysie, Albert z Zatora, (Albertus de Zator), notariusz biskupi.


Oryg.: łac., AP Opole, Dokumenty m. Nysy, sygn. 1357, 15 III, Nysa.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów