Rozmiar: 15909 bajtów

- 473 -

1357, 10 IV, Kamieniec Ząbkowicki (Camencz)

secunda fer. festi Pasche

Piotr Santko (Petrus) nadaje opatowi cystersów w Kamieńcu Ząbkowickim (Camencz) las zwany Neydek k. Ziębic. Nadanie to zatwierdzają dokumentem Mikołaj, książę ziębicki (Nycolaus dux Munstirbergensis) i Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wratislauiensis).

Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 88, nr 153 a.
Druk: CDS, t. X, s. 192, nr 241.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PAN



Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów