Rozmiar: 15909 bajtów

- 475 -

1357, 14 IV, Opole (Opol)

fer. VI post diem Pasce

Bolko III, książę Śląska i pan Opola (Bolco ... dux Opoliensis), stwierdza, że w jego obecności Piotr (Petrus), Jan (Johannes), Henryk (Henricus) i Wincenty (Vincentius), spadkobiercy Jakuschia, niegdyś wójta dziedzicznego opolskiego (Jacuschius ... in Opol), przekazują swej siostrze Elżbiecie (Elyzabeth), a żonie Henlina (Henlinus), sołtysa, 1/5 dochodów jako spadek po rodzicach z połowy wójtostwa w obrębie Opola, mianowicie: z domu w Opolu (Opol), należącego do wójtostwa, z 2 ław mięsnych, z 19 ław szewskich, z 4 1/4 ław chlebowych, z czynszu z kramów wysokości 16 1/2 skojców, czynszu z piekarni, z 7 wiardunków czynszu z łaźni, z 3 grzywien ze szwalni, z 1/2 wiardunku czynszu płaconego od sprzedaży pieprzu. Natomiast poza Opolem z 1 grzywny i 15 groszy czynszu z rybników i ogrodów, z 1/4 czynszu z pól, które użytkuje Jan Waltheri (Johannes), mianowicie: z 1/4 miary pszenicy, z 1/4 miary żyta i z 1/4 miary owsa, z czynszu z 1 1/4 pól, które uprawia Mikołaj Ulrici (Nycolaus), mianowicie: z 3/4 miary żyta, z 3/4 miary pszenicy i z 3/4 miary owsa, z czynszu 4/9 małych denarów, z czynszu pochodzącego z 1/4 pól, które posiada Jan zwany Rusticus (Johannes), mianowicie: z 1/2 miary żyta, z 1/2 miary pszenicy, z 1/2 miary owsa i dziesięciny z w.w. pól, z 1 łanu k. miasta i 2 ogrodów, z 1 ogrodu położonego przy młynie o dochodach 3 groszy rocznie, z folwarku liczącego 2 łany w Zacrow, z połowy wsi Gobschitz i z połowy młyna nad rzeką Blodnicza, z dochodów z rybołówstwa i cła, a specjalnie z 1/3 dochodów z sądownictwa.

Świadkowie: Jacuschius z Kępy k. Raciborza (Campa), Andrzej Prsechod (Andreas), Jan de Odera (Johannes), Jeszko de Grutha (Jesco) i Jan (Johannes), notariusz książęcy.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 107, nr 16.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów