Rozmiar: 15909 bajtów

- 477 -

1357, 18 IV, Wrocław (Wratislauia)

proxima fer. tercia post dominicam Quasimodogeniti

Herbordus z Bogdaszowic k. Środy Śl. (Budaschwicz), sędzia, i ławnicy prowincjonalni wrocławscy: Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nicolaus de Strachwicz), Certelo, Mikołaj de Rasslowicz (Nicolaus), Mikołaj z Trzebnicy (Nicolaus de Trebnicz), Jan z Żernik k. Wrocławia (Johannes de Schonburn), Peczko Pastricz i Conadus Stillvoyt, stwierdzają, że Gobelinus i Piotr (Petrus), bracia zwani z Lubeki, przedstawili wyrok tychże ławników wydany w sporze między Mikołajem Richelonis (Nicolaus), mieszczaninem wrocławskim (Wratislauiensis), a nimi, na podstawie którego tenże Mikołaj zobowiązany jest do konserwacji i utrzymania w należytym stanie rowu, który biegnie przez dobra Borek k. Wrocławia (Burg) i inne dobra graniczące z Grabiszynem k. Wrocławia (Grebschin) aż do rzeki Oławy (Olaa) i polecają mu tego dokonać w ciągu 6 tygodni.

Dwie pieczęcie ławników.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. 1357, 18 IV, Wrocław.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów