Rozmiar: 15909 bajtów

- 480 -

1357, 23 IV, Legnica (Legnicz)

in dominica post festum Pasce qua cantatur Misericordia Domini

Wacław I, książę Śląska i pan Legnicy (Wenceslaus I, dux Slezie et dominus Legnicensis), zatwierdza sprzedaż 10 grzywien czynszu przez Engilgera (Engilgerus) klasztorowi Klarysek wrocławskich (Vratislavia).

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego, nr 152, s. 18, nr 42.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów