Rozmiar: 15909 bajtów

- 482 -

1357, 23 IV, Opawa (Oppauia)

in die b. Georii martiris

Mikołaj II, książę Śląska, pan Opawy i Raciborza (Nicolaus ... Oppauie et Rathiborie dux), zatwierdza testament Heynkona z Głubczyc (Heynconus de Lubsicz) dla Anny, córki Alberta zwanego Seklini (Albertus), a swojej wnuczki ? (neptis) dożywotnio, a po jej śmierci dla klasztoru Klarysek pod wezwaniem Św. Katarzyny w Opawie (Oppauiensis), a. mianowicie: dziesięciny z 2 łanów położonych na peryferiach miasta Głuchołazy, po przeciwnej stronie starego szpitala, z 1 1/2 łana, które nadał Rayfoldowi (Rayfoldus), synowi owego Hayncona, Heynlinus, syn nieżyjącego Heynlina Scriptoris, mieszczanina opawskiego (Oppauiensis), 1 1/2 grzywny z 1/2 łana należącego do wdowy po Rudigerze zwanym de Bilbertczdorf (Rudigerus). Wystawca zatwierdza ten dokument.

Świadkowie: Alsico de Sumisteyn, Skurzco de Donka, Henryk Hoberk (Henricus), Ramfoldus Heynconis z Głuchołaz, rycerz, Woyslay de Sbislouicz, Franciszek (Francziscus), proboszcz im Grecz, protonotariusz wystawcy.


Druk: CDM, t. IX, s. 45, nr 59.
Regest: RBM, t. VI, 2, s. 318, nr 568.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów