Rozmiar: 15909 bajtów

- 483 -

1357, 27 IV, Głogów (Glogouia)

V Kal. Mai

Jutta z Pawłowic k. Wrocławia (Paulowicz), Elżbieta de Cassow (Elizabeth), Agnieszka de Bresenicz (Agnes), Katarzyna zwana Romerinne (Katherina), Elżbieta de Swenkinvelt (Elizabeth), klaryski głogowskie (Glogoviensis), stwierdzają, iż za zgodą Franciszka, kustosza gnieźnieńskiego (Franciscus ... Gnezdnensis), przekazały Mikołajowi, proboszczowi w Wilczkowie k. Wrocławia (Nicolam ... Wilcow), dożywotnio za 2 grzywny rocznego czynszu swój folwark w Oborze k. Głogowa (Obora). Po śmierci owego Mikołaja folwark ten ma powrócić na własność klarysek wraz z połową zasiewów, rocznych zbiorów i zabudowaniami.

Świadkowie: Jan (Johannes), kustosz i wikariusz głogowski (Glogoviensis), Mikołaj (Nycolaus), spowiednik klarysek głogowskich, Piotr de Sabir (Petrus) oraz Jan, syn nieżyjącego Konrada z Drezna (Johannes quondam Conradi de Dresden), kleryk miśnieński (Misnensis) i notariusz publiczny, który spisał ten dokument.


Oryg.: łac., AP Wrocław, sygn. Rep. 79, nr 13.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów