Rozmiar: 15909 bajtów

- 485 -

1357, 1 V, Wrocław (Wratislauia)

in dominica qua domino Quasimodogeniti decantatur

Mikołaj de Ryzowicz (Nicolaus), prokurator klarysek wrocławskich (Wratislauiensis), w imieniu klasztoru sprzedaje pod lokację Franczkowi (Franczko) 6 łanów folwarcznych należących do w.w. klasztoru we wsi Krzeptów k. Wrocławia (Criptow), rezerwując dla klarysek czynsz z połowy tych łanów w wysokości 2 1/2 grzywny z każdego łana rocznie. Chłopi z tej wsi mają prawo wypasu bydła na pastwiskach należących do tegoż folwarku.

Świadkowie: Mikołaj de Nouacuria (Nicolaus), Cunadus zwany Herrechyn, Mikołaj zwany Crole (Nicolaus) z Domasławia k. Wrocławia (Domaslauia) i Konrad (Conradus), notariusz qui presencia habuit in comisso.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 135, sygn. D 23. s. 220.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów