Rozmiar: 15909 bajtów

- 488 -

1357, 12 V

fer VI post festum Stanizlai

Rajcy wrocławscy stwierdzają, że wdowa po Hermanie Schonhals (Hermannus) sprzedała swojemu synowi Janowi, krzyżowcowi, 11 grzywien czynszu z dochodów miejskich za 99 grzywien. Gwarantem tego kupna uczyniła krewnego swojego ojca.

Regest: AP Wrocław, Zbiór Klosego, nr 23, s. 33.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów